Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КИЇВ» (далі – ПАТ «АКБ «КИЇВ») завершено задоволення акцептованих вимог кредиторів банку згідно з черговістю, встановленою ст.52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Після задоволення вимог всіх кредиторів у ПАТ «АКБ «КИЇВ» на накопичувальному рахунку Банку залишились грошові кошти. Відповідно до Порядку складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 серпня 2017 року № 3711, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2017 року за № 1104/30972, акціонери ПАТ «АКБ «КИЇВ» мають право на отримання залишкового майна (залишок коштів на накопичувальному рахунку), і не пізніше 30 днів з дати розміщення даного повідомлення, повинні надіслати заяву про намір отримати майно (залишок коштів на накопичувальному рахунку) ПАТ «АКБ «КИЇВ», або про відмову від його отримання.

Заяву необхідно направити на адресу уповноваженої особи Фонду на ліквідацію                        ПАТ «АКБ «КИЇВ» в письмовій формі за підписом акціонера (керівника акціонера - юридичної особи), вказавши таку інформацію:

- відомості про акціонера банку (для акціонера - фізичної особи: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та реєстраційного номера облікової картки платника податків; для акціонера - юридичної особи: повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи; уповноважена особа, яка діє від імені акціонера, повинна долучити до заяви належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують її повноваження);

- адресу для листування та банківські реквізити;

- посилання на документи, якими підтверджується, що заявник дійсно є акціонером              ПАТ «АКБ «КИЇВ»;

- згоду на отримання майна, що залишилось після задоволення вимог усіх кредиторів;

- згоду на обробку персональних даних (для представників акціонерів - юридичних осіб). Зразок форми згоди на обробку персональних даних наведено тут.

 

Довідкова інформація за телефоном ПАТ «АКБ «КИЇВ»: (044) 594-51-14 (13).

Адреса ПАТ «АКБ «КИЇВ»: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 17.