ПАТ «АКБ «КИЇВ» повідомляє, що, у відповідності до постанови Національного банку України, від 22.06.2015 за №405 "Про роботу Національного банку України за єдиним кодом банку", з 14.12.2015 змінено реквізити накопичувального рахунку неплатоспроможного банку у національній валюті. На накопичувальний рахунок  зараховуються кошти банку і надходження на його користь. 

      Реквізити накопичувального рахунку: 

Отримувач:   ПАТ «АКБ «КИЇВ» в стані припинення
Номер рахунку в форматі IBAN: UA203000010000032075104001026
Банк отримувача: Національний банк України. 
Код банку отримувача (МФО): 300001
Код за ЄДРПОУ отримувача: 14371869

 

      В платіжному дорученні обов’язково зазначаються номер (номери) рахунку (рахунків), на які, згідно з умовами договорів, здійснюється оплата та деталізація призначення платежу в частині номеру договору.