Проведено інвентаризацію майна ПАТ «АКБ «КИЇВ станом на 25 червня 2015 року. За результатами інвентаризації складено скоригований початковий баланс ПАТ «АКБ «КИЇВ» станом на вересня 2015 року, який погоджено виконавчою дирекцією Фонду (рішення № 211/15 від 07 вересня 2015 року).

     Матеріали інвентаризації та акт за результатами інвентаризації складено та подано до Фонду 02 вересня 2015 року.

     Рішенням виконавчої дирекції Фонду №220/15 від 17 вересня 2015 року затверджено ліквідаційну масу ПАТ «АКБ «КИЇВ» станом на 01 вересня  2015 року:

      –  Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 3 989 952 355,65  грн.;

       –  Оціночна вартість – 9 888 418,87 грн.

      Згідно з пунктом 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка майна. Отримано звіти про оцінку майна, складені ТОВ «Консалтинговою компанією «Увекон» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 13449/12 від 25.05.2012).

 

Складові ліквідаційної маси:

Додатки до акту

Група активів

Балансова вартість

(грн.)

Оціночна вартість

(грн.)

1

Накопичувальний рахунок в НБУ

45 418,87

45 418,87

2

Кредити, надані фізичним особам

111 237 582,15

9 843 000,00

3

Дебіторська заборгованість

11 569 226,27

0,00

4

Запаси матеріальних цінностей

                  118 481,60

0,00

 

Всього на балансових рахунках

122  970 708,89

9 888 418,87

5

Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями 

3 866 981 311,76

Х

6

Грошові чекові книжки

335,00

Х

 

Всього на позабалансових рахунках

3 866 981 646,76

Х

 

     Уповноважена особа Фонду

     гарантування вкладів фізичних осіб 

     на  ліквідацію ПАТ «АКБ «КИЇВ»                                                     О.І. Кічук